Εργαλεία
και πηγές για

την ημικρανία

Η καταγραφή και παρακολούθηση των ημικρανιών μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την πάθηση, βοηθώντας να αναγνωρίσετε τους εκλυτικούς παράγοντες που δρουν στην περίπτωσή σας και να έχετε μια εικόνα για την πιθανή διάρκεια μιας κρίσης.

Τα παρακάτω εργαλεία σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις κρίσεις σας και να εξετάζετε την επίπτωση της ημικρανίας στη ζωή σας.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Εκτίμηση
της
επίπτωσης
της ημικρανίας

Διαμορφώστε τη δική σας συνολική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η ημικρανία επηρεάζει τη ζωή σας.

 

Το εργαλείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικες που βιώνουν κρίσεις ημικρανίας.
Προσοχή: Οι πληροφορίες σε αυτό το εργαλείο χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο. Δεν προορίζονται για χρήση στον τομέα της διάγνωσης ασθενειών ή άλλων παθήσεων ή στον τομέα της θεραπείας, της άμβλυνσης συμπτωμάτων, της θεραπευτικής αντιμετώπισης ή της πρόληψης μιας ασθένειας.

Υποστηρικτικό υλικό

Προετοιμάζοντας
τη συζήτηση με το
γιατρό σας

Ίσως δυσκολεύεστε να εξηγήσετε με ποιό τρόπο η ημικρανία επηρεάζει την καθημερινότητας σας και πόσο πολύ υποφέρετε.

Η συζήτηση με τον γιατρό σας πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές πληροφορίες: τον αριθμό των κρίσεων ημικρανίας, τον αριθμό των ημερών που βιώνετε τις κρίσεις, τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνετε για την αντιμετώπισή τους και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη ζωή σας.

Ο προτεινόμενος οδηγός συζήτησης μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε μια πιο εμπεριστατωμένη και παραγωγική συζήτηση για την ημικρανία με το γιατρό σας.

ΠIΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡXH